AUTOCLUB “VIKTORIA”

• Klubs darbojas kā fakultatīvs pēc ārpusskolas darba programmas vai interešu pulciņa programmas.

• Tiesības kļūt par Kluba biedriem ir „VIKTORIA” absolventiem, bet par kluba biedriem var kļūt arī citi vadītāji ar mūsu absolventu rekomendācijām.

• Kā tiek veidots Klubs? Pabeidzot mācības autoskolā „VIKTORIA”, katrs mūsu absolvents aizpilda atsauksmju anketu, kurā novērtē skolas „VIKTORIA” darbu un kurā var izteikt vēlēšanos kļūt par Kluba „VIKTORIA” biedru.

• Kāpēc mēs izveidojām Klubu „VIKTORIA”?

Visas mūsu tikšanās nodarbībās uzskatīsim par notikušām, ja tās turpināsies pēc tam, kad skolēni būs pabeiguši skolu. Mēs vēlamies būt noderīgi mūsu absolventiem. Mēs taču viņiem noderēsim citās jomās:

→ Ieteikumi viņu automobiļu izvēlē, vadīšanā un apkalpošanā.

→ Konsultācijas un palīdzība nestandarta satiksmes situācijās un satiksmes negadījumos u.c.

→ Un kas gan pastāstīs mūsu absolventiem par kārtējām izmaiņām Noteikumos? Un kas gan sarīkos viņiem tikšanos ar Ceļu policijas amatpersonām? Nē, ne uz ceļa, tur viņi paši jūs satiks, bet, teiksim, nodarbībās „VIKTORIA” absolventiem, kur viņiem pastāstīs par vadītāja atbildības un pārkāpumu izmaiņām.

Iznāk, ka to visu ir saprātīgāk izdarīt mūsu pedagogiem, jo mēs labi zinām savus absolventus, viens otram uzticamies.

• Kluba devīze ir „Latvijas ceļiem – drošu satiksmi!” – Šīs devīzes īstenošana ir mūsu kopīgais skolēnu un autoskolas „VIKTORIA” pasniedzēju ieguldījums ceļu satiksmes nodrošināšanas Valsts programmas īstenošanā.

• Šis ir Nolikums par Kluba darbu:

Autoklubs „VIKTORIA” ir to skolu absolventu, kas mācījās pēc VIKTORIA programmas, klubs.

Autokluba devīze – „Latvijas ceļiem – drošu satiksmi!”

• Konsultācijas un nodarbības par izmaiņām ceļu satiksmes normatīvajos aktos.

• Konsultācijas automobiļa izvēlē un palīdzība automobiļa apgūšanā.

• Konsultatīvā juridiskā palīdzība standarta satiksmes situācijās un satiksmes negadījumos.

• „Ģimenes autoskola”: būtiskas atlaides visu ģimenes radinieku mācīšanai. Kopīgs teorijas pasniedzējs, ģimenes vadīšanas instruktors.

• Atlaides automobiļa apdrošināšanā, tā remontam un apkalpošanai iestādēs, ar kurām „VIKTORIA” ir noslēgti līgumi.

• Medicīniskā komisija un pirmās medicīniskās palīdzības kursi.

• Atlaides:

• vadīšanas mācīšanai, izmantojot datorizēto testējošo kompleksu;

• pretavārijas un sportiskās vadīšanas kursiem;

• citiem mācīšanas veidiem un pasākumiem, kas notiek autoskolā „VIKTORIA”;

• jaungada balvas konkursa „Iemāci draugam” uzvarētājiem.

Kluba biedru pienākumi:

1. Ievērot „VIKTORIA” absolventu tradīcijas – būt par piemēru autovadītāju pienākumu pildīšanā.

2. Zināt un pildīt „VIKTORIA” principus:

• «CSN ir likums, kura zināšana mani aizsargās»;

• «Uz ceļa nemeklēju Pretiniekus, bet sastopu Partnerus».

• «Ceļu policijai un MAN ir viens uzdevums – nodrošināt drošu satiksmi».

Autokluba biedriem izsniedz Apliecību un automobiļa uzlīmi ar kluba emblēmu.

• Sekojoši ir kluba biedru dokumentu paraugi:

– Kluba biedra apliecība (abas puses):