APMĀCĪBAS METODIKA

Autoskola “Viktoria” ir vienīgā Latvijas autoskola, kas māca ceļu satiksmes noteikumus un ceļu satiksmes drošību, izmantojot unikālas autoru metodes. Kopumā izglītības procesā tiek izmantotas 9 autoru metodes. Galvenās irLietišķas spēlesunPamatsignālumetodes.

LIETIŠĶĀ SPĒLE

“Lietišķās spēles” metodikas efektivitāte slēpjas materiāla uztverē, kad oficiālā dokumenta (ceļu satiksmes noteikumu) sausā valoda tiek izklāstīta, it kā braucot ar automašīnu, praktiski analizējot dažādus CSN punktus, kas nepieciešami šīs ceļu satiksmes kustības drošībai.

“Lietišķās spēles” metodikas izmantošana izglītības procesā ir labi zināma. To plaši izmanto nozarēs, kurās, neskaidrības un daudzfaktoru rakstura apstākļos, ir jāmeklē vadības lēmumi. Pirmā lietišķa spēle tika pielietota PSRS jau 1932. gadā, un pēc 10 gadiem “lietišķo spēles” sāka pielietot gandrīz visās biznesa skolās.

Pirmā pasaules lietišķā spēle “Start the shop”. PSRS Ļeņingradas Inženieru un ekonomikas institūts 1932. gada 23. jūnijā

Tiek uzskatīts, ka šī apmācības forma vislabāk attīsta analītiskās un radošās spējas, tāpēc vadības kurss Hārvarda universitātē 90% sastāda“lietišķā spēles” (Japānā – apmēram 50% no kursa).

PAMATSIGNĀLI

“Pamatsignālu” tehniku pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados izveidoja Doņeckas skolas skolotājs Viktors Šatalovs.Viņa audzēkņi pabeidza desmit gadu skolas kursu 9. klasē un pat 8. un 7. klasē. Visi, bez izņēmuma, devās uz universitātēm. Unikālā tehnika piesaistīja skolotāju, vecāku un studentu uzmanību. Šatalovs vadīja eksperimentālo pedagoģisko laboratoriju Doņeckā, kuru finansēja PSRS Pedagoģijas zinātņu akadēmija.

 “Pamatsignālu” tehnikas  autors ir Viktors Šatalovs

“Lietišķās spēles” metodika, “Pamatsignālu” metodika, pētot Ceļu satiksmes noteikumus, tiek izmantota tikai autoskolā VIKTORIA. “Pamatsignālu” metodikas ieviešana izglītības procesā ir autoskolas autoru komandas daudzo darba gadu kopējs rezultāts. Šī darba laikā CSN materiāls tika rūpīgi analizēts un pēc tam sistematizēts pēc kopējām loģiskām un ārējām pazīmēm. Pēc tam apvienotām informācijas grupām tika piešķirti, īsi, bet apjomīgi izteicieni, kas vienlaicīgi saturēja vairāku CSN punktu būtību. Šos “kodolīgos”, spilgtos vārdus vai apzīmējumus nosauca par pamatsignāliem

Ceļu satiksmes noteikumi, pirmkārt, ir dokuments. Dokuments tiek izveidots un uzrakstīts sausajā dokumenta valodā. Un tāpēc šīs sarežģītās valodas dēļ noteikumu teksts daudziem kļūst nesaprotams. “Pamatsignālu” tehnika ir sava veida CSN teksta tulkojums vienkāršākā un saprotamākā valodā. Pamatsignālu valoda ir izteiksmīgāka un tāpēc saprotamāka. Un viss, kas mums ir saprotams, viegli atcerēties ilgu laiku.

Tādējādi “Lietišķās spēles” tehnika palīdz izprast, bet “Pamatsignālu” metodika iegaumēt ceļu satiksmes noteikumus. Mūsu kursantiem tos iemācīties vieglāk, jo šīs divas metodikas teorētiskās nodarbības faktiski pārvērš praktiskjās nodarbībās par ceļu satiksmes noteikumiem.

ATBALSTA KONSPEKTI

Katrs autoskolas kursants mācību vielu apgūst pielietojot speciālus ceļu satiksmes noteikumu un ceļu satiksmes drošības atbalsta konspektus.

Atbalsta konspektus izmanto daudzu akadēmisko disciplīnu (piemēram, fizikas, matemātikas, vēstures u.c) studēšanai, taču atbalsta konspekti, lai mācītu ceļu satiksmes noteikumus, tiek izmantoti tikai autoskolā VIKTORIA, tā kā tos ir izveidojuši autoskolas autori un tas ir viņu intelektuālais īpašums.

Atbalsta konspekts ir pilnīgi jauna mācību grāmata, kurā ceļu satiksmes noteikumi ir izklāstīti maksimāli konkrēti un īsi. Šī ir sava veida “krāsojamā grāmata” ar oriģinālām blokshēmām un simboliem, ar ceļu un krustojumu zīmējumiem, kur uzzīmētas ceļa zīmes un luksofori.

Klasē mūsu kursanti kopā ar pasniedzēju veic “kustību” pa šiem iepriekš sagatavotajiem ceļiem”ceļiem”.. Uz atbalsta konspektu “ceļiem”, tāpat kā uz reālajiem ceļiem rodas problēmas, kuras kursants risina patstāvīgi.

Tādējādi mēs cenšamies satiksmes noteikumu izpēti pārvērst par lietišķo spēli ar reāliem praktiskiem uzdevumiem un ieteikumiem. Tad tiek garantēta divkārša uzdevuma izpilde: pārzināt ceļu satiksmes noteikumus un spēt tos ievērot.

VIDEO PREZENTĀCIJAS

Katru apmācības nodarbību autoskolā VIKTORIA pavada speciāli izstrādāta video prezentācija, kas ļauj:

Nodrošināt to,, ka katra nodarbība notiek saskaņā ar vienotu plānu un metodiku. Optimāli sagrupēta slaidu secība ļauj jums vadīt nodarbību maksimālu efektīvi, nezaudējot loģisko nodarbības ķēdi; nebaidoties, ka pasniedzējs novērsīsies no pasniegtā materiāla vai aizmirsīs izcelt jebkura svarīga jautājuma aspektu.

Šāda nodarbības organizēšana turklāt ļauj piedāvāt mūsu kursantiem unikālu un bezmaksas pakalpojumu: students, kurš nokavē stundu, netiek atskaitīts un nemaksā papildus naudu, bet vienkārši apmeklē nokavēto nodarbību citā grupā, pat ja to vada cits pasniedzējs un apgūst mācību vielu tāpat, kā to darīju savā grupā.

Apvienot katra jautājuma teorētisko izskatīšanu ar vienlaicīgu attiecīgo satiksmes situāciju praktisku risinājumu, izmantojot īpašus tematiskus uzdevumus, un sarežģītu un īpašu gadījumu fotogrāfijas no dzīves. Šī sagatavošanas metode padara abstrakto teoriju pēc iespējas tuvāku realitātei. Turklāt iepriekš izvēlētās ceļa situācijas var ievērojami ietaupīt laiku un rezultātā palielināt pētītā materiāla daudzumu.

Ceļu satiksmes negadījumu datorsimulācija dod iespēju izpētīt automobiļa pasīvās un aktīvās drošības dinamiku, izpētīt strādājošus agregātus un to darbību un rezultātā padarīt viņu darbu vienkāršu un saprotamu kursantam.

Pastāvīgas videoprezentācijas ļauj izmantot ne tikai dzirdes, bet arī redzes atmiņu, kas mācību procesu padara efektīvāku.

Visbeidzot, tāda pieeja nodarbībām, pārvērš tās par interesantu un aizraujošu procesu.