Pirmās pārbaudes

Praktiskās apmācības obligātās daļas beigās tiek izvesta starpposma ieskaite automobiļa vadīšanā.  

Tā pārbauda kursanta iegūtās braukšanas prasmes, kontrolē instruktora darba kvalitāti un apmācības efektivitāti. Iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar plānotajiem. Saskaņā ar sākotnējās pārbaudes rezultātiem autoskolas administrācija pielāgo tālākapmācības kursu. Tiek noteiktas studenta stiprās un vājās puses, izstrādāts individuāls tālākapmācības plāns.

Šajā posmā var būt ienestas nelielas korekcijas izstrādātajā braukšanas apmācības plānā (braukšanas nodarbību skaits tiek palielināts vai samazināts).