Kolektīvs

Administrativa grupa

Aleidzāne Anna

(Viņai ir augstākā ekonomiskā izglītība (maģistra grāds ekonomikas zinātnēs), liela organizatoriskā darba pieredze un darba stāžs IeM. Anna ir punktuāls, principiāls cilvēks un pēc dabas ļoti radoša personība. Skolēni ir pateicīgi par viņas korekto un uzmanīgo attieksmi, bet pedagogi par racionālo lietvedības organizēšanu un skolas mācību procesa nodrošināšanu. Starp citu, tā ir viņas atsauksme avīzē par apmācošo programmu „VIKTORIA”: „Pamatsignālu metodika un Atbalsta konspekts ir labākais ceļu satiksmes noteikumu tulkojums jebkurā valodā, tajā skaitā – esperanto”. Anna mācījās no Atbalsta konspekta latviešu valodā.Un vēl 2009. gadā viņa arī pati sāka mācīt CSN: sākumā Vaboles vidusskolas skolēnus programmā „velosipēda vadītājs”. Tāpēc viņa izstrādāja un radīja video – dator mācību līdzekli. Pēc tam pasniedza mācību stundas jaunākajām skolas klasēm pēc Valsts programmas satura par drošu satiksmi. Un tas viss pēc pašas iniciatīvas un bez atlīdzības. Bet tagad Anna ir izgājusi kursus, un viņai būs tiesības mācīt autoskolā – teorijas priekšmetu pasniedzēja. Vēl viens diploms, un vēl viena iespēja organizēt mācību procesu mūsu autoskolā daudz augstākā līmenī. Tas ir analoģiski kā sportā: ir „treneris”, bet ir arī „spēlējošais treneris”. Lūk tieši „spēlējošais treneris” ir efektīvāks, tā kā viņš nevis tikai komandē komandas darbu no ārpuses, bet arī pats tieši realizē savus plānus.)

Vadīšanas instruktors

Dolinda Gennady

(Ir augstākā tehniskā izglītība, aptuveni 15 gadu augstskolu pasniedzēja darba pieredze. Talantīgs pedagogs. Viņa mācīšanas paņēmieni nav radušies nejauši, bet ir ilgstošu meklējumu rezultāts. Ir „VIKTORIA” vadīšanas mācību videoprogrammas līdzautors. Viņa mierīgā pārliecinātā balss komentē mūsu videofilmas „Eksāmenu vingrinājumu izpildīšanas uz CSDD laukuma paņēmieni”, „Daugavpils krustojumi”. Pret mācīšanas procesu izturas radoši un katram skolēnam atrod savu individuālo pieeju. Attiecībās ar biedriem ir korekts un konkrēts. Pret sevi izturas, var teikt, bez žēlastības, tāpēc nav vienaldzīgs pret darbu un prasīgs pret skolēniem. Tomēr viņa prasīgumam ir stabils pamats – teicami vadīšanas mācīšanas paņēmieni, kas viņa skolēniem nodrošina stabilus panākumus eksāmenos. Par to Genādiju arī ciena CSDD darbinieki. Vispārināti viņa mācīšanas principu var formulēt ar viņa paša frāzi: „Vadīt spēj katrs, tikai katram savs laiks”.)

Fiļipovs Sergejs

(Sergejs ir augsti kvalificēts instruktors. Skolēni viņu ciena gan par pedagoģisko meistarību, gan par korekto attieksmi mācību laikā. Var teikt, ka Sergejs ir pieskaitāms pie cilvēkiem, kam viss ir samērīgi – pietiekami, bet ne pārmērīgi, tieši tik, cik ir nepieciešams. Uzmanīgs, kārtīgs, akurāts, pārliecināts, mērķtiecīgs cilvēks un teicams instruktors.
Un tas ir saprotams vēl tāpēc, ka Sergejs, var teikt, ir profesionāls automobilists. Viņš ir pabeidzis „Latgales transporta koledžu” specialitātē „Automehāniķis” un pazīst automobili ne tikai virspusēji. Un vēlreiz gribas pieminēt Sergeja korektumu un atbildību attiecībās ar visiem: ar vecākajiem, ar darbabiedriem, ar saviem skolēniem… Katram cilvēkam šādas rakstura īpašības nav mazsvarīgas, bet pedagogam tās ir galvenās. Sergeja ģimenē aug meitiņa – Alise, dzimusi 2010.gada 11. septembrī. Un šeit Sergejam viss iet savu pareizo ceļu.

Kādas ir Sergeja aizraušanās? – zveja, medības un daivings.)

Guzenko Viktors

(Vadīšanas apmācības instruktors. Teorijas pasniedzējs.Saka, ka pedagoģiju var iemācīties, bet par skolotāju ir jāpiedzimst. Lūk, Viktors ir izņēmums šajā dzīves patiesībā. Viņš ir teicami apguvis zinātni, viņam ir augstākā pedagoģiskā izglītība (Sporta akadēmija), kā arī sekmīgi apguvis mācību programmu – vadīšanas mācīšanas meistars un Noteikumu un drošas satiksmes pasniedzējs. Bet par skolotāju, mēs esam pārliecināti, viņš ir piedzimis.
Kolektīvā viņu ciena par augsto profesionalitātes līmeni, krietnumu un prasmi būt par labu biedru. Saskarsme ar viņu vienmēr sniedz baudu, pirmkārt, tāpēc, ka viņš prot klausīties un ieklausīties savu kolēģu teiktajā. Viņš ir konkretās „VIKTORIA” vadīšanas metodikas līdzautors, vairāku rakstu pilsētas avīzē (Ekspresautoskola) līdzautors. Viņu augsti vērtē vecākie kolēģi, t. sk. CSDD darbinieki, par to, ka viņš ar sirdi un dvēseli prasmīgi māca un sagatavo savus skolēnus eksāmeniem.
Mums ir neliela skaudība par to, ka pie Viktora grib mācīties vairums skolēni. Ir gadījumi, kad nav iespējams mainīt skolēnu pārliecību par vēlēšanos mācīties tikai pie Viktora, neņemot vērā pat viņa noslogotību. Viktors vada mācības gan latviešu, gan krievu valodā. Jāatzīmē, ka viņš ir viens no nedaudzajiem, kas mūsu pilsētā apmāca arī kurlmēmos skolēnus.
Vārdu sakot, īsts meistars! Visas viņa labās īpašības ir pat grūti uzskaitīt, viņs ir jāiepazīst, pie viņa ir jāmācās.)

Ivanovs Dmitrijs

(Dmitrijs, var teikt, ir dzimis, lai būtu automobiļa vadīšanas apmācības instruktors. Viņš veiksmīgi ir pabeidzis instruktoru kursus un saņēmis apliecību, bet jebkādu citu speciālo automobiļu izglītību viņš nav ieguvis. Bet tad kāpēc gan viņš tik labi māca vadīšanu un kāpēc viņa skolēni vienmēr veiksmīgi, ar pirmo reizi, nokārto braukšanas eksāmenu CSDD? Tāpēc, ka Dmitrijs patiešām ir dzimis, lai būtu instruktors. Ļoti uzmanīgs, pacietīgs un mierīgs pasniedzējs. Bet vienmēr nodarbībās, kopā ar šīm īpašībām, viņš izrāda saprātīgu uzstājību apmācībā. Galvenais, kas Dmitrijam ir raksturīgs, tā ir neviltotā interese par darba rezultātiem ar skolēnu. Ir tāda formula „Skolotājam arī ir jāmācās”. Un Dmitrijs neatlaidīgi cenšas apgūt labākos apmācības paņēmienus. Autoskolas VIKTORIA vadība kontrolē instruktoru darbu, esot klāt viņu vadītajās nodarbībās. Pēdēja Dmitrija atzīme par novadīto nodarbību ir 100 balles (no 100 iespējamajām). Instruktora vērtējumu šajā gadījumā nosaka pēc 21 parametra, kuru kontrolē nodarbības pārbaudītājs. Dmitrijs ir precējies, meitiņai ir 3 gadi. Visu savu brīvo laiku velta ģimenei. Vienmēr mundrs, ārēji kārtīgs, ir aktīvi nodarbojies ar cīņu, boksu, paukošanu. Viņa braukšanas apmācības principi: „Caur kļūdām pie patiesības”, „Neuztraucieties – visu apgūsim, bet tikai pakāpeniski”.)

Klopovs Vladimirs

(Vladimirs – instruktors ar augstāko kvalifikāciju. Pirmkārt, augstākā pedagoģiskā izglītība, kuru ieguva 1984.gadā. Otrkārt – vidējā speciālā izglītība (1984. gads). Treškārt – divas speciālās pedagoģiskās izglītības: teorijas pasniedzējs un autoskolas instruktors (2006.gads).
Ne mazāk svarīgi ir tas, ka Vladimiram ir visas TL vadītāja kategorijas, ka arī tiesības strādāt starptautiskajos pasažieru un kravu pārvadājumos. Turklāt, Vladimiram ir divu gadu pieredze lielgabarītu transportlīdzekļu vadīšanā pa daudzu Eiropas Savienības valstu ceļiem.
Tas viss nodrošina viņam iespēju mācīt savus skolēnus pareizi, efektīvi un droši. Vladimira uzticamība, mūsuprāt, sākas no viņa ārēja izskata. Skolēni saka: „Iepazīsties ar viņu un pārplūsti ar pārliecību, ka viss būs labi”.
Protams, var būt pārliecināts, ja blakus ir tāds spēkavīrs. (Vladimirs ir nopietni nodarbojies ar sporta vingrošanu).
Vladimirs ir precējies, sieva ir pedagogs, meita – RTU studente, dēls skolnieks – pilns uzticamības komplekts. Aizraušanās – automobiļi un dārzs. Uz jautājumu: „Kāds ir tavs mīļākais automobilis?” Vladimirs atbildēja: „Mersedess – tas ir automobilis, pārējie tikai līdzekļi, lai pārvietotos”. Viņa braukšanas apmācības principi: „No vienkāršākā uz sarežģītāko”, „Nav sliktu skolēnu – ir slikti skolotāji”.)

Kuhaļskis Jurijs

(Saka, ka par skolotāju ir jāpiedzimst. Var teikt, ka Jurijs Kuhaļskis ir piedzimis par skolotāju un vadītāju vienlaicīgi. Tehnika ir viņa sirdslieta jau no bērnības, viņam ir 20 gadu vadītāja stāžs. Bet pirmo un pašu drošāko pieredzi Jurijs guva, vadot armijas automobiļus. Acīmredzot, šie gadi izveidoja viņā iemaņu mierīgi, pārliecinošā tonī saprasties ar biedriem, draugiem. Tieši tā viņš kontaktējas ar saviem skolēniem, jo arī viņus uztver kā savus biedrus, bet šķiras viņi visdrīzāk kā draugi. Jā, Ludmila Kuhaļska no „VIKTORIA” administratīvās grupas ir viņa sieva. Tāpēc var teikt, ka automobiļa vadīšana ir viņu ģimenes tradīcija. Bet viņu ģimenes lepnums ir nevis automobiļi, bet gan viņu bērni: Riana un Andžejs Kuhaļski.
Un vēl par Juriju Kuhaļski. Kad noslēgumā mēs viņam pateicām „Jurij, Tu esi labākais instruktors!”, viņš atbildēja: „Mūsu skolā visi instruktori ir labākie!” Un viņam vienlaicīgi gan bija taisnība, gan arī nē.)

Kursītis Arturs

(Artūram instruktora profesija, var teikt, ir mantota. Daudzus skolēnus droši vadīt automobili iemācīja viņa tēvs – Jānis Kursītis. Tēvam ir īpaša pieeja nestandarta skolēniem un mēs vienmēr viņam dodam šādus skolēnus. Jāsaka, ka šajā kategorijā visbiežāk nonāk daiļā dzimuma pārstāves. Mēs sakām “nestandarta”, bet mēs nesakām “sarežģīti” skolēni. Ir tā, starp vīriešiem “sarežģītu” skolēnu ir pat vairāk, jo tieši viņi atnāk uz skolu ar primārām vadīšanas iemaņām un, diemžēl, ar papildu iegūtiem bīstamiem uzvedības pie stūres paradumiem. Artūrs Kursītis ir uzmanīgs, inteliģents, korekts pedagogs. Viņš daudzējādā ziņā kopē savu tēvu, un, ja vēl nav viņu pārspējis, tad kvalifikācijas ziņā noteikti ir sasniedzis tēva līmeni. To sakām ne tikai mēs, viņa kolēģi, bet to apliecina arī viņa skolēnu eksāmenu kārtošanas rezultāti.)

Rodzevičs Staņislavs

(Uz jautājumu: „Kādus principus tu ievēro mācot vadīšanu?”, – Staņislavs atbildēja: „Visi vadītāji kādreiz ir bijuši skolēni” un „Galvenais –pacietība”. „Šos vārdus es vairākkārt saku skolēnam, lai viņš saprastu, ka visi, kuri šodien ir pie stūres, kādreiz bija skolēni un visiem negāja viegli, reizēm bija arī ļoti sarežģīti. Šajā gadījumā – galvenais tā ir pacietība.”
Pats Staņislavs ir augstas kvalifikācijas vadītājs: viņam ir visas vadītāja kategorijas un 5 gadu darba pieredze ārzemēs dažādu transportlīdzekļu vadīšanā, ir strādājis arī vadošos amatos.
Viņam ir vidējā tehniskā izglītība, viņš mācās, lai iegūtu augstāko.
Apmācībā un saskarsmē ar skolēniem Staņislavs ir konkrēts, bez liekvārdības, un tāpēc nodarbību gaitā var sniegt skolēnam efektīvas rekomendācijas, par ko skolēni viņu arī ciena.
Skolas vadība ar uzticību izturas pret Staņislavu, tā kā viņš cenšas vadīt nodarbības saskaņā ar skolas Privāto metodiku VIKTORIA.
Ģimenes stāvoklis – vecpuisis. Aizraujas ar zveju, medībām.)

Ryhzakov Oleg

(Vadīšanas mācīšanas instruktors. Teorijas pasniedzējs.Ļoti laipns un uzmanīgs pret saviem skolēniem gan mācot automobiļa vadīšanu, gan arī Satiksmes noteikumus un drošību. Var teikt, ka Oļegs pat bijīgi izturas pret saviem skolēniem un pastāvīgi viņus aprūpē. Viņš pat katru savu skolēnu pavada uz eksāmeniem CSDD.
Oļegam ir augstākā tehniskā izglītība, kā arī viņš sekmīgi apguvis vadīšanas mācīšanas meistara un teorijas apmācības programmas. Viņš ir automobiļa vadīšanas mācīšanas stūres un „VIKTORIA” datortrenažiera metodikas līdzautors. Oļega izstrādātos mācību līdzekļus skolēni izmanto nodarbībās ar „VIKTORIA” automobiļa trenažieriem.
Oļegs aktīvi piedalās sabiedriskajā darbā, nodrošinot ceļu satiksmes drošību mūsu pilsētā: vada vispārizglītojošo skolu 2. ,3. ,4. klasēs nodarbības par gājēja un pasažiera pienākumiem, vada satiksmes drošības dienas, piedalās satiksmes drošības stūrīšu iekārtošanā pilsētas vispārizglītojošajās skolās.)

Solovjovs Aleksandrs

(Aleksandrs Solovjovs – automobiļa vadīšanas apmācības instruktors.
Aleksandram dzīvē viss ir it kā parasti: 6. vidusskola, 38. Daugavpils arodskola, darbs specialitātē, ģimene, dēlam 16 gadi, dienests Iekšlietu Ministrijā. Bet neparasti, no pirmā acu uzmetiena ir tas, ka Aleksandrs ir spējis realizēt sevi pedagoģijā. Protams, ir dzīves pieredze, iepriekšējo darbu pieredze, bet lai kļūtu par pasniedzēju ir jāpiemīt īpašām spējām. Un šādas īpašības viņam, acīmredzot, ir un to pamatā, pirmām kārtām, ir viņa raksturs – mierīgs, nosvērts, paredzams, pār sevi valdīt spējīgs cilvēks. Citiem vārdiem, tas viss ir no lauciņa – audzināšana plus cilvēciskā daba. Aleksandrs māca droši, pamatīgi un pareizi, bet ar savu attieksmi pret skolēniem, pret partneriem uz ceļa sniedz viņiem arī audzinoša rakstura mācību stundas. Kolektīvā Aleksandru ļoti novērtē par viņa nosvērtību un pamatīgumu. Viņš mīl savus skolēnus, izturas pret tiem ar cieņu un viņi atbild ar to pašu, bet to jau ir simti.
Aleksandrs aizraujas ar zvejniecību)

Suhomļinovs Sergejs

(Pirmkārt, Sergejs ir interesants cilvēks, kuram atrasties blakus ir vienkārši patīkami. Acīmredzot, šis apstāklis arī ir pirmcēlonis viņa panākumiem automobiļa vadīšanas apmācībā. Pirmajā acu uzmetienā viņa mierīgā, pakāpeniskā saskarsmes maniere kaut kā neiet kopā ar „Instruktora” portretu. Tas ir, kur uzstājība, spiediens, prasīgums? Tas viss Sergejam ir, bet tikai izpaužas saprātīgās devās un vajadzīgajā laikā. Pēc inspektoru vērtējuma, kuri pieņem CSDD eksāmenus, Sergejs ir viens no labākajiem Daugavpils instruktoriem. Un VIKTORIA, kā labākā skola pilsētā, novērtē Sergeju. Mēs viņam uzticam mūsu skolēnu novērtējumu Gala un Testa nodarbībās. Protams, Sergeja skolēniem ir labi rezultāti CSDD eksāmena kārtošanā. Acīmredzot, citādāk nemaz nevar apmācīt augstas kvalifikācijas cilvēks, jo Sergejs ir ne tikai autoskolas VIKTORIA instruktors, bet arī Ceļu policijas inspektors. Viņa apmācības un sadarbības ar skolēniem principi: „Nav sliktu skolēnu – ir slikti skolotāji”, „Visi vadītāji kādreiz bija skolēni:, „Visi sāka ar kļūdām”, „Ja es jums nodarbības laikā neizsaku piezīmes un rekomendācijas – tātad es jūs neapmācu un tāds es jums neesmu vajadzīgs”.)

Trošimovs Jevgeņijs

(Bagātā dzīves pieredze, kā arī viņa ilgu gadu pieredze, sagatavojot vadītājus transporta līdzekļiem, ļauj Jevgeņijam mācīt mūsu skolēnus pārliecināti un efektīvi. Viņš labprāt daļās savā vadīšanas mācīšanas pieredzē ar kolēģiem. Bet simtiem viņa bijušo skolēnu ar lepnumu saka: „Es mācījos pie Trašimova!”.)

Teorijas pasniedzējs

Guzenko Viktors

(Vadīšanas apmācības instruktors. Teorijas pasniedzējs.Saka, ka pedagoģiju var iemācīties, bet par skolotāju ir jāpiedzimst. Lūk, Viktors ir izņēmums šajā dzīves patiesībā. Viņš ir teicami apguvis zinātni, viņam ir augstākā pedagoģiskā izglītība (Sporta akadēmija), kā arī sekmīgi apguvis mācību programmu – vadīšanas mācīšanas meistars un Noteikumu un drošas satiksmes pasniedzējs. Bet par skolotāju, mēs esam pārliecināti, viņš ir piedzimis.
Kolektīvā viņu ciena par augsto profesionalitātes līmeni, krietnumu un prasmi būt par labu biedru. Saskarsme ar viņu vienmēr sniedz baudu, pirmkārt, tāpēc, ka viņš prot klausīties un ieklausīties savu kolēģu teiktajā. Viņš ir konkretās „VIKTORIA” vadīšanas metodikas līdzautors, vairāku rakstu pilsētas avīzē (Ekspresautoskola) līdzautors. Viņu augsti vērtē vecākie kolēģi, t. sk. CSDD darbinieki, par to, ka viņš ar sirdi un dvēseli prasmīgi māca un sagatavo savus skolēnus eksāmeniem.
Mums ir neliela skaudība par to, ka pie Viktora grib mācīties vairums skolēni. Ir gadījumi, kad nav iespējams mainīt skolēnu pārliecību par vēlēšanos mācīties tikai pie Viktora, neņemot vērā pat viņa noslogotību. Viktors vada mācības gan latviešu, gan krievu valodā. Jāatzīmē, ka viņš ir viens no nedaudzajiem, kas mūsu pilsētā apmāca arī kurlmēmos skolēnus.
Vārdu sakot, īsts meistars! Visas viņa labās īpašības ir pat grūti uzskaitīt, viņs ir jāiepazīst, pie viņa ir jāmācās.)

Ryhzakov Oleg

(Vadīšanas mācīšanas instruktors. Teorijas pasniedzējs.Ļoti laipns un uzmanīgs pret saviem skolēniem gan mācot automobiļa vadīšanu, gan arī Satiksmes noteikumus un drošību. Var teikt, ka Oļegs pat bijīgi izturas pret saviem skolēniem un pastāvīgi viņus aprūpē. Viņš pat katru savu skolēnu pavada uz eksāmeniem CSDD.
Oļegam ir augstākā tehniskā izglītība, kā arī viņš sekmīgi apguvis vadīšanas mācīšanas meistara un teorijas apmācības programmas. Viņš ir automobiļa vadīšanas mācīšanas stūres un „VIKTORIA” datortrenažiera metodikas līdzautors. Oļega izstrādātos mācību līdzekļus skolēni izmanto nodarbībās ar „VIKTORIA” automobiļa trenažieriem.
Oļegs aktīvi piedalās sabiedriskajā darbā, nodrošinot ceļu satiksmes drošību mūsu pilsētā: vada vispārizglītojošo skolu 2. ,3. ,4. klasēs nodarbības par gājēja un pasažiera pienākumiem, vada satiksmes drošības dienas, piedalās satiksmes drošības stūrīšu iekārtošanā pilsētas vispārizglītojošajās skolās.)

Starožickis Sergejs

(„VIKTORIA” pedagoģiskās padomes priekšsēdētāja vietnieks. Skolēnu skaits, kas nāk uz skolu ar lūgumu „Gribu mācīties pie Sergeja Mihailoviča”, pārsniedz 40%. Sergejs, var teikt, nāk no pedagogu dzimtas: viņa tēvs Mihails 43 gadus bija pasniedzējs DPI matemātikas katedrā, bet viņa māte pasniedza šī institūta fizikas katedrā. Arī pašam Sergejam ir 19 gadu augstskolas pasniedzēja stāžs, pareiz, citā augstskolā. Viņam ir divas augstākās izglītības, var teikt – „divkāršs maģistrs”. Viens no institūtiem bija Rīgas Civilās aviācijas institūts. Sergejs ir autoskolā „VIKTORIA” programmas „Vadīšanas mācīšana ar trenažieriem” vadošais pasniedzējs, datorprogrammas „VIKTORIA” trenažierim līdzautors. Vadīšanas drošība un trenažieri ir viņa stihija, jo viņš ir modernizējis, apkalpojis un mācījis ne tikai automobiļu, bet arī aviācijas trenažieros. Vienīgais viņa trūkums – par viņu mēs sakām tā: „Sergej, izbeidz auklēt savus skolēnus!” Bet viņš turpina burtiski aiz rokas vadāt savus skolēnus uz eksāmenu CSDD.)