APMĀCĪBA BRĪVDIENUGRUPĀS

FAKULTATĪVS „APMĀCĪBA BRĪVDIENUGRUPĀS”

GALVENIEFAKULTATĪVA UZDEVUMI

        Sniegt palīdzību skolēniem, kuriem ir iespēja mācīties autoskolā tikai brīvdienās.

       Snieg tpalīdzību tiem skolēniem, kuri mācās „VIKTORIA” pēc programmas „Individuālais plāns”. Šajā fakultatīvā viņi var apmeklēt tās nodarbības, kuras viņiem nav iespējas apmeklēt citās grupās.

       Sniegt palīdzību tiem skolēniem, kuri nepietiekoši ir apguvuši kādas mācību tēmas savā grupā. Šīs papildu nodarbības ir priekš tādiem audzēkņiem.

Nodarbības šajā Fakultatīvā tiek veiktas bez maksas.

Uzzināt stundu sarakstu šajā Fakultatīvā var pie administratora „VIKTORIA”(telefons 27021210; 654-25777; 26016051) vai pie savas vadošās grupas pasniedzēja.

Nodarbības šajā Fakultatīvā var apmeklēt jebkurš, kurš vēlas, lai iegūtu konsultācijas vai palīdzību, lai sagatavotos CSDD eksāmenam.