BĒRNU AUTOSKOLA


BĒRNU AUTOSKOLA „VIKTORIA”

Tajā pastāvīgi mācās mūsu pilsētas vispārizglītojošo skolu skolnieki: saņem gājēja un pasažiera, velosipēdista, mopēda un motocikla vadītāju apliecības, bet no 16 gadu vecuma mācās pēc programmas – vieglā automobiļa vadītājs. Lūk arī kārtējais velosipēda vadītāju izlaidums.
Tas ir velosipēdu vadītāju kārtējais izlaidums.

KĀPĒC IR IZVEIDOTS FAKULTATĪVS „BĒRNU AUTOSKOLA”?

Bērni ir ne tikai „mūsu nākotne”, kā bieži saka, bet arī šodiena, jo jau pašlaik ir ceļu satiksmes dalībnieki. Principā, bērni kā ceļu satiksmes dalībnieki ir aizmirsti. Tās dažas mācību stundas par CSN, kas tiek organizētas skolās, ir neefektīvas. Bet bērni ir ne tikai kājāmgājēji, bet arī velosipēdu un mopēdu vadītāji. Kā mūsu bērni zina un pilda kājāmgājēju pienākumus, mums visiem ir zināms (kaut vai pēc principa, ka ābols no ābeles tālu nekrīt). Vēl vairāk, lai kļūtu par velosipēda vai mopēda vadītāju, nav nepieciešams kaut kur mācīties, pilnīgi pietiek pašam pašķirstīt un iemācīties CSN. Tātad kas, ja ne mēs, autoskolas, palīdzēs mūsu bērniem?

KĀDI IR FAKULTATĪVA „BĒRNU AUTOSKOLA” UZDEVUMI?

1. Pievērst bērnu (līdz 16 gadiem) uzmanību satiksmes drošības problēmai;

2. Akcentēt bērnu uzmanību satiksmes drošības Valsts programmas izpildīšanas svarīgumam. Ieaudzināt viņos atbildību par mūsu valsts likumu ievērošanu, pildīšanu un sapratni, ka vadītāja profesija nav savienojama ar narkotiku un alkohola lietošanu;

3. Nodrošināt bērniem iespēju efektīvi apgūt CSN tādā līmenī, kas ir nepieciešams velosipēda un mopēda vadītāja eksāmena kārtošanai. Audzināt drošas braukšanas iemaņas un precīzus šo TL vadīšanas paņēmienus.

Tātad mūsu Bērnu autoskolu precīzāk var nosaukt šādi ”Bērnu autoskola drošai satiksmei uz ceļiem”.

KĀDAS IR FAKULTATĪVA „BĒRNU AUTOSKOLA” DARBA FORMAS?

1. Velosipēdu vadītāju kursi (no 11 gadiem).

2. Mopēda vadītāja kursi (no 13 gadiem).

3. „B” kategorijas automobiļa vadītāja kursi (no 16 gadiem).

4. Interešu pulciņi „drošs gājējs”, „drošs vadītājs” – darbojas Bērnu jauniešu centrā „Jaunība”.

5. „Klases stundu” organizēšana un vadīšana skolu 10. – 11. klasēs par tēmu „Satiksmes drošības nodrošināšanas Valsts programma”. Autoskolas „VIKTORIA” pasniedzēji kopā ar Ceļu policijas amatpersonām 2007. gadā vadīja 28 šāda veida nodarbības lielākajā daļā Daugavpils skolu.

6. CSN zināšanu, velosipēda uzbūves un tā vadīšanas sacensību organizēšana, „VIKTORIA” bērnu komandas sagatavošana sacensībām.

KĀPĒC, MŪSUPRĀT, BĒRNUS NO 16 GADU VECUMA JĀMĀCA PĒC PROGRAMMAS „B” KATEGORIJAS VADĪTĀJS?

1. Pirmkārt, tādu nepieciešamību jau nosaka iespēja no 16 gadu vecuma mācīties saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

2. Otrkārt, 16 gadi ir tāds vecums, kad bērniem rodas vēlme izmēģināt savu roku automašīnu vadīšanā, un ir labāk, ja šo interesi palīdzēs realizēt profesionāļi, nevis nejauši vadīt pratēji. Pilnīgi iespējams, ka tētis, māmiņa vai vectētiņš ir pieredzējuši autovadītāji, bet tas nenozīmē, ka viņi prot mācīt autovadīšanu. Un visbiežāk tādi „pedagogi” ar uzkliegšanu, gadījuma rakstura nepamatotiem ieteikumiem pasniedz saviem bērniem antistundu. Šajā gadījumā nav mācību sistēmas, ir tikai viens mērķis – bērnam jābrauc ar automobili, vienalga kā, bet galvenais – mans bērns pats vadīja automobili. Bet pēc tam visbiežāk mācīšanā no „pedagoga” puses iestājas pauze, arī pats bērns vairs neizrāda interesi, jo pirmā stunda radīja baiļu sajūtu.

3. Treškārt, nav pareizi mācīt automobiļa vadīšanu cilvēkam, kurš nav apguvis satiksmes noteikumus. Bet tieši tā notiek, kad māca „ģimenes pedagogs”. Ja bērnu no 16 gadiem māca autoskolā, tad īsti pedagogi māca viņam noteikumus, bet pēc tam, izmantojot gadu gaitā noslīpētu pedagoģiju, māca vadīšanu. Un tas viss notiek bez stresa, bailēm un nepareizu muskuļu iemaņu rašanās.

4. Ceturtkārt, vēl viens iemesls, kāpēc ir lietderīgi autoskolā bērnus mācīt no 16 gadu vecuma. Pabeidzis autoskolu, bērns nesaņems autovadītāja dokumentus (tikai sasniedzot 18 gadu vecumu), bet viņš iegūst CSN zināšanas un pareizas vadīšanas iemaņas, kā arī dokumentu par skolas beigšanu.

* Tieši tagad būs nepieciešams ģimenes pedagogs vadītājs, jo tagad viņa vadībā, pie viņa automobiļa stūres bērns 1-2 gadu laikā varēs stažēties un iegūs drošu autovadīšanas praksi.

* 1-2 mēnešus līdz pilngadībai skola „VIKTORIA” vēlreiz bez maksas sagatavos viņu eksāmeniem CSDD, un, kā liecina pieredze, bērns bez grūtībām nokārtos eksāmenus. Un tad, cienījamie vecāki, bērna astoņpadmitgadei, kad jūsu dēls vai meita būs nokārtojuši vadītāja eksāmenu, gatavojiet dāvanu – automobili. Jo šis būs drošs vadītājs. Tomēr, lai šie svētki notiktu 18 gados, jums ir jāsaņemas un jāsūta savs bērns mācīties uz autoskolu uzreiz pēc 16 gadu sasniegšanas.