KORPORATĪVĀ MĀCĪŠANA

KORPORATĪVĀ MĀCĪŠANA

šo pakalpojumu mēs piedāvājam divos virzienos:

1. PIRMAIS VIRZIENS IR MĀCĪBAS KORPORATĪVAJĀ MĀCĪBU GRUPĀ AR MĒRĶI IEGŪT TRANSPORTA LĪDZEKĻU VADĪTĀJA TIESĪBAS

Grupas veidošanas princips – to veido pēc uzņēmumu, iestāžu, firmas iesniegumu saņemšanas. Obligāta prasība – neliels apmācāmo skaits grupā (no 5 līdz 12 cilvēkiem).

Mācību programma – nodarbības notiek saskaņā ar CSDD prasībām.

Pamatā ir mācīšanas metodikas prasības, kas izklāstītas Valsts programmā.

Mācīšanas metodikas īpatnības. Nodarbības notiek:

– akcentējot individuālo mācīšanu;

– akcentējot mūsdienīgu mācīšanas tehnoloģiju izmantošanu, efektīvus metodikas paņēmienus, ekskluzīvus mācību līdzekļus, mūsdienīgus tehniskos līdzekļus – trenažierus, datorus, videofilmas;

– akcentējot mācību procesa aktivizēšanu un saīsināšanu, efektīvāk pasniedzot mācību procesu (Atbalsta konspekts, Pamatsignāli, datorizētais autotrenažieris);

Mācību vieta. „VIKTORIA” mācību auditorijās, kas ir licencētas saskaņā ar CSDD prasībām. Papildu nodarbības vai nodarbības, kas ir saistītas ar individuālā mājas darba izpildīšanu, pēc mācāmo vēlēšanās var notikt citās telpās. Šajos gadījumos izmanto „VIKTORIA” pārvietojamo tehnisko mācību līdzekļu komplektu.

2.OTRAIS PAKALPOJUMU VIRZIENS: „KORPORATĪVĀ MĀCĪŠANA”

– Nodarbības ar autotransporta iestāžu vadītājiem, speciālie un operatīvie dienesti, citi uzņēmumi un firmas:

– Transporta kustību reglamentējošie normatīvie akti.

– Vadītāju atbildība par CSN pārkāpšanu.

– Nodarbības, pārbaudot Noteikumu un satiksmes drošības zināšanas.

– Iestāžu autovadītāju zināšanu un iemaņu individuālā testēšana.

– Par izmaiņām ceļu satiksmes normatīvajos aktos.

– Transporta līdzekļu uzbūves un ekspluatēšanas īpatnību apgūšana.

– Transporta līdzekļu vadītāju psiholoģiskā testēšana.

– Citi nodarbību veidi un nodarbību tēmas, kas saistītas ar Noteikumiem un ceļu satiksmes drošību.